Co warto wiedzieć o pracy w służbie BHP?

Praca w służbie BHP to zajęcie dedykowane wyspecjalizowanemu specjaliście w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. To zajęcie, które stawia przed pracownikiem sporo wyzwań i nie wiąże się z monotonią. Żeby jednak można było pracować na stanowisku pracownika służby BHP, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, ale i doświadczenie. Co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Solidne wykształcenie

Studia wyższe lub chociaż studia podyplomowe z dziedziny BHP to absolutna podstawa do tego, by rozpocząć pracę w służbie BHP. Prawo dopuszcza też pracę na tym stanowisku osobom z wyuczonym zawodem technika BHP. Oprócz dobrego wykształcenia nierzadko ważne są też zdolności oratorskie, które przydadzą się osobie prowadzącej specjalistyczne szkolenia. Do tego dobrze jest też posiadać szereg umiejętności miękkich jak rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność czy chociażby punktualność. Ponadto warto jest też mieć czynne prawo jazdy oraz doskonale orientować się we wszelkich niuansach związanych ze stanowiskiem specjalisty od BHP.

Głównie wdrażanie przepisów i ich wyjaśnianie

Podejmując pracę w służbie BHP warto wiedzieć, że nie odpowiada się za zapewnienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Odpowiedzialność ta bowiem spoczywa przede wszystkim na pracodawcy. Warto wiedzieć więc, że na stanowisku mimo tego, że nie ponosi się całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, to jednak jakąś odpowiedzialność się ma. Warto wiedzieć więc dokładnie, za co się odpowiada, by znać nie tylko swoje szczegółowe obowiązki, ale również i prawa.

Sporo pracy papierkowej

Obejmując stanowisko służby BHP w firmie godzi się jednocześnie na to, by wykonywać szereg opracowań, podsumowań, zestawień. To praca typowo papierkowa i warto wiedzieć, że spora część obowiązków na tym stanowisku pracy będzie dotyczyła wykonywania podobnych działań i obowiązków. Warto więc dobrze przemyśleć, czy właśnie z wykonywaniem takich obowiązków widzimy swoją przyszłość zawodową.