Jak uzyskać należne alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko to trudny temat dla tych osób, które rozwodzą się lub są po rozwodzie i chcą zapewnić jak najlepszy byt swojemu wspólnemu dziecku. O tym, jak wysoka będzie zasądzona kwota alimentów, decydować będzie wiele czynników. Przed stawieniem się w sądzie warto więc odpowiednio się do tego przygotować. Nieocenionym będzie wsparcie fachowego i doświadczonego adwokata, specjalizującego się właśnie w prawie rodzinnym.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Dopóki dziecko się uczy lub nie osiągnęło pełnoletniości – obowiązek w jego utrzymaniu spoczywa na rodzicach. Nieważne tu staje się to, czy rodzice są już po rozwodzie, czy może nigdy nie mieli ślubu. Pozostaną rodzicami własnego dziecka do końca życia. Co należy więc zrobić, żeby zgodnie z prawem uregulować obowiązek alimentacyjny? Gdzie należy się zgłosić, chcąc otrzymać wyrok sądowy o alimentach?

Alimenty krok po kroku

Alimenty na dziecko to świadczenia prawnie należące się każdemu niepełnoletniemu dziecku. Wniosek o ich zasądzenie należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby pozwanej – czyli tej, od której domaga się płacenia alimentów. Dziecko po ukończeniu 18 roku przed sądem występować będzie samodzielnie. Do czasu jednak ukończenia przez nie pełnoletniości – obowiązek jego reprezentowania spoczywa na jednym z rodziców.

Żeby dobrze przygotować się do sprawy sądowej, trzeba wiedzieć, co dokładnie należy zawrzeć w treści pozwu. Tutaj warto postawić na współpracę z dobrym adwokatem z Bytomia, który od lat specjalizuje się w prowadzeniu spraw o alimenty.

Co musi zawierać pozew?

Dobrze napisany pozew o alimenty oprócz oznaczeń formalnych, ma wskazywać kwotę żądanych alimentów, dzień od którego pieniądze mają być płacone oraz wnosić o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Warto w pozwie określić jako wartość przedmiotu sumę świadczeń alimentacyjnych za jeden rok. Ogromnie ważne jest odpowiednie uzasadnienie pozwu – z opisaniem dokładnej własnej sytuacji majątkowej oraz osoby pozwanej, jak i wyliczenie szczegółowych wydatków na dziecko, popartych rachunkami.