Na czym polegają szkolenia okresowe BHP dla pracowników?

Obowiązek zapewnienia swoim pracownikom możliwie jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na pracodawcy. Jak często jednak należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP? Sprawdziliśmy to i teraz wiemy już wszystko.

Ważne szkolenie wstępne

Jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy na konkretnym stanowisku, warto przeprowadzić szkolenie wstępne. To wówczas pracownik ma okazję zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku, jak i poznać szczegóły swojej pracy. Te zagadnienia omawiają kolejno instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Kto może przeprowadzić takie szkolenie? Osoba posiadająca aktualne uprawnienia do organizacji szkoleń – może być nią zarówno pracodawca, jak i inspektor zatrudniony w sektorze służby BHP.

Równie cenne szkolenia okresowe BHP

Tego rodzaju szkolenia zaś przeprowadza się w celu ugruntowania już posiadanej wiedzy praz pracowników oraz uaktualnienia jej o nowe wytyczne pojawiające się w branży. Zajęcia związane ze szkoleniem okresowym BHP przeprowadzone być mogą w różnorodny sposób: mogą odbyć się w formie kursu, seminarium czy samokształcenia kierowanego. Ważność tych szkoleń różnić się będzie w zależności od branży i obejmowanego stanowiska. Dla przykładu, co 5 lat szkolić się powinni pracodawcy i kierownicy, co 3 lata pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, a co 6 lat obowiązek uczestnictwa w szkoleniu obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Czym kończą się szkolenia okresowe BHP?

Obowiązek uczestnictwa w szkoleniach BHP to nie wszystko. Wszystkich uczestników szkoleń okresowych obejmuje także podejście do egzaminu przeprowadzonego przez organizatora szkolenia. Do tego należy uzyskać także zaświadczenie o odbyciu zajęć, które następnie powinno się znaleźć w aktach pracowniczych.
Warto wiedzieć, że nie zawsze istnieje możliwość odbycia szkolenia BHP w godzinach pracy pracowników. Na co wtedy można liczyć? Przepisy umożliwiają potraktowanie czasu spędzonego na szkoleniu równoznacznie z czasem pracy. Należy się więc za nie wynagrodzenie, jak też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.