Rozwód – 5 najczęściej popełnianych błędów

Rozwód wiąże się przeważnie z nieprzyjemnymi doświadczeniami, dlatego dobrym wyborem jest skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej, by cały proces przebiegł sprawnie i możliwie jak najszybciej. Niestety, wiele osób działa na własną rękę, popełniając błędy. Przed którymi z nich możemy się ustrzec?

Chęć udowodnienia małżonkowi winy

Jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas rozwodu to pragnienie zemsty. Problem ten dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Chęć udowodnienia małżonkowi winy pojawia się najczęściej w momencie zdrady drugiego małżonka. Warto zastanowić się wtedy, czy faktycznie wyłącznie zdrada doprowadziła do rozpadu związku małżeńskiego. Powszechna jest sytuacja, że małżonek zdradził już na samym początku, a więc małżeństwo było fikcyjne. Warto wiedzieć, że w tym przypadku sąd z pewnością nie orzeknie winy współmałżonka. To na tyle trudny temat, że warto omówić indywidualny przypadek z adwokatem. W przypadku, gdy małżonkowie mają dzieci, warto zrezygnować z rozwodu z orzekaniem o winie, gdyż proces może potrwać kilka lat, co odbije się na potomkach.

Osoba trzecia w związku

Podobnym przypadkiem jest osoba trzecia w związku. Oczywiście po nieudanym małżeństwie mamy prawo do ułożenia sobie życia na nowo, jednak należy wiedzieć, kiedy możemy oficjalnie się z kimś spotykać. Do popularnych błędów należy zbyt wczesne spotykanie się z osobą trzecią w momencie, gdy jeszcze nie zakończyło się definitywnie małżeństwo. Drugie z małżonków może w ten sposób łatwo znaleźć dowody wskazujące na niewierność i wykorzystać je w sądzie. Lepiej unikać tego typu sytuacji, jeżeli nie chcemy toczyć długoletniej batalii na sali sądowej.

Nie zabezpieczamy swojej prywatności

W dzisiejszych czasach w niemal każdym domu czy mieszkaniu istnieje kilka urządzeń elektronicznych. Do najpopularniejszych z nich należą telefony, tablety, komputery. Po zakończeniu związku należy zadbać o ograniczenie dostępu do tychże urządzeń drugiemu małżonkowi. Najważniejsze to zmiana hasła na koncie e-mail, koncie bankowym, wyłącznie dostępu do biblioteki zdjęć w telefonie itp. W przeciwnym razie prywatne sprawy mogą ujrzeć światło dzienne – także w sądzie.

Nieuregulowane sprawy z dzieckiem

Zanim zdecydujemy się na definitywne rozstanie, warto między sobą ustalić sposób kontaktowania się z dzieckiem oraz wysokość alimentów. Jest to możliwe do zrobienia także za pośrednictwem adwokata. Jeżeli komunikacja nie przyniesie rezultatu, konieczna będzie droga sądowa.

Kłótnia o mieszkanie z dziećmi

Pierwszym krokiem powinno być zapytanie dzieci o to, z kim chcą mieszkań. Należy podkreślić, że w tej kwestii sąd kieruje się dobrem i zdaniem potomstwa – nawet kilkuletnich dzieci. Kłótnie małżonków nie są pożądane i potrzebne.