Wymagania i cechy systemu zarządzania jakością ISO 9001

Norma ISO 9001 jest dziś jednym z podstawowych systemów zarządzania jakością przynoszącym wiele korzyści dla przedsiębiorców i ich kontrahentów. Czym się charakteryzuje oraz jakie ma wymagania? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule!

Czym cechuje się norma ISO 9001?

Zorientowanie na klienta – chodzi o to, by skupić się na potrzebach klienta i na tym, jak można najlepiej je spełnić.
Przywództwo – kadra zarządzająca określa cel i strategię działania firmy. Jej zadaniem jest również ciągła motywacja pracowników, która prowadzi do zwiększenia zaangażowania, a tym samym – maksymalizacji i efektywności ich pracy. Dzięki takiemu łańcuchowi firma może odnotowywać korzyści.

Strategia procesowa – wszystkie procesy zachodzące w organizacji muszą być spójne i mieć na siebie nawzajem wpływ. Dzięki temu tworzą jeden harmonijny, sprawnie działający organizm.

Podejmowanie decyzji wsparte doświadczeniem – dobre decyzje wynikają jedynie z rzetelnych przesłanek.

Utrzymywanie dobrych kontaktów z dostawcami – firma i jej dostawcy powinni traktować się nawzajem jak równi partnerzy i robić wszystko, by współpraca przynosiła obopólną korzyść.

Inne działania poprawiające zadowolenie klienta – ważne, by te działania były wykonywane w sposób ciągły i regularny.

Jakie wymagania musi spełniać norma ISO 9001?

Norma ISO 9001:2008 musi spełniać wymagania pojawiające się w następujących obszarach:

odpowiedzialność kierownictwa,
zarządzanie zasobami i procesami,
identyfikacja i pomiary procesów,
analiza i doskonalenie,
identyfikacja wyrobu,
status kontroli i badań,
działania zapobiegawcze.

Aby sprawdzić, czy powyższe wymagania zostały spełnione, należy zwrócić uwagę na:

przejrzystość procesów produkcyjnych, zarządczych i metod pracy,
łatwość komunikacji,
konkretną delegację obowiązków różnorodnych pod względem stopnia ważności,
skrupulatną kontrolę wszystkich dokumentów,
efektywne i dobrze dopasowane do profilu pracownika kursy.